Urbex - Górka kondygnacja w magazynie, Polska

Copyright by Michał Kokot

Urbex - Kładka nad wyrobiskiem

Copyright by Michał Kokot

Urbex - Magazyn części

Copyright by Michał Kokot

Urbex - Oderwana lampa z sufitu, wisząca na kablu w magazynie.

Copyright by Michał Kokot

Urbex - Opustoszałe, zaśmiecone magazyny.

Copyright by Michał Kokot

Urbex - Przęsła wspierające sklepienie w dachu w magazynie.

Copyright by Michał Kokot

Urbex - Szczytowa kondygnacja w magazynie pod sklepieniem dachu.

Copyright by Michał Kokot

Urbex - Świetlówki poukładane na palecie w magazynie.

Copyright by Michał Kokot